93 792 52 57       info@espaivertical.cat

Cursos de formació de Treballs Verticals

HomeCursos de formació de Treballs Verticals

Treballs Verticals

Què són els Treballs Verticals?

Els treballs verticals (rope access en anglès, que podria traduir-se com “accés mitjançant cordes”) són aquells treballs que es realitzen en alçada i generalment en llocs de difícil accés

La filosofia dels treballs verticals és prioritzar, per sobre de tot, la seguretat, res es deixa a l’atzar, i els treballs es duen a terme de manera segura, amb l’equipament adequat i sempre amb un sistema de doble protecció.

El sector dels treballs verticals té un exemplar rècord de seguretat, obtingut pel rigorós compliment dels estàndards i filosofia de seguretat d’ IRATA Internacional.

Els treballs verticals són un mètode pràctic i segur per a accedir a realitzar treballs en llocs o situacions de difícil accés en alçada, garantint un mínim risc.

 
    

Quin és l'abast del curs?

TREBALL TEÒRIC

 • Introducció als treballs verticals i els treballs en alçada.
 • Ús, cures, manteniment i normativa dels equips utilitzats.
 • Legislació nacional aplicable.
 • Normes bàsiques de seguretat i prevenció a les altures.
 • Examen teòric

TREBALL PRÀCTIC

 • Ús adequat i revisió de l’Equip de Protecció Individual (EPI).
 • Reconeixement d’ancoratges i nusos utilitzats en instal•lacions bàsiques.
 • Descripció i ús correcte dels diferents aparells.
 • Compte, manteniment i verificació dels equips
 • Ascens i descens amb descendedor.
 • Ascens i descens amb ascendedor.
 • Canvi de cordes.
 • Pas de proteccions en 90 graus.
 • Progressió per estructures i torres.
 • Ús de sistemes desembragables per rescat.
 • Sistemes d’hissat i descens de càrregues.
 • Rescat d’un accidentat amb davallador.

Duració

La formació de treballs verticals, té una durada de 3 dies i mig d’entrenament i mig dia d’examen per un examinador independent. En total són 4 dies consecutius.

Examen

L’examen consta d’un qüestionari de 20 preguntes teòriques i un examen pràctic.

Requisits

 • Ser major de 18 anys.
 • Tenir una aptitud física d’acord a l’activitat.
 • No cal tenir experiència prèvia.

En finalitzar el curs

Certificat físic i digital d’Espai Vertical amb validesa nacional.