93 792 52 57       info@espaivertical.cat

Espai Vent - Gestió dels parcs eòlics

HomeEspai Vent – Gestió dels parcs eòlics

El complement necesari dins de la gestió dels parcs eòlicos

“Espaivent® ofereix un complement necessari dins de la gestió dels parcs eòlics, és a dir, s’ofereix per a col•laborar en el manteniment i conservació dels aerogeneradors dels parcs eòlics per tal de que puguin estar en plena capacitat de producció.”

El pas dels anys i davant de situacions climatològiques adverses, els aerogeneradors envelleixen i per tant requereixen un manteniment correctiu.

Espaivent® neix d’aquesta necessitat; els propietaris dels Parcs Eòlics saben que convé mantenir els aerogeneradors en les millors de les condicions per poder obtenir la màxima producció.

Una petita esquerda, o un petit símbol d’erosió a les pales, amb el pas del temps pot suposar una greu lesió de l’aerogenerador i que aquest deixi de funcionar.

“Espaivent® ofereix un complement necessari dins de la gestió dels parcs eòlics, és a dir, s’ofereix per a col•laborar en el manteniment i conservació dels aerogeneradors dels parcs eòlics perquè puguin estar en plena capacitat de producció.”

Els nostres tècnics IRATA estan especialitzats i treballen perquè els aerogeneradors estiguin en perfecte estat de conservació i poder garantir una òptima producció i efectivitat.

foto-4-parte-eolico-la-cuerda

Serveis d’Espai Vent

Inspeccions de Pales

El primer pas és conèixer en quin estat real es troba l’aerogenerador, espaivent® inspecciona els aerogeneradors per poder informar tècnicament dels danys, predir i prevenir problemes futurs. Espaivent® elabora per als seus clients un informe detallat amb el reportatge fotogràfic corresponent.

És molt important mantenir les pales en bon estat ja que d’això depèn el bon funcionament de l’aerogenerador i d’aquesta manera podem evitar danys estructurals que poden provocar el trencament de les mateixes pales o fins i tot desestabilitzar el rotor o la torre.

Podem realitzar les següents inspeccions:

 • Inspecció de qualitat.

 • Inspecció final de transport.

 • Inspecció abans del muntatge.

 • Inspecció final garantia.

 • Inspeccions rutinàries, periòdiques, anuals …

 • Inspecció i elaboració d’un informe detallat de les patologies detectades amb material fotogràfic i / o vídeo.

foto-5-limpieza-de-torres-de-aerogeneradores

presentacion

Manteniment de Pales

Espaivent®, un cop inspeccionat l’aerogenerador i detectats els danys, ofereix un pla de manteniment amb una proposta de millora per als aerogeneradors.

Els danys que ens podem trobar a les pales poden estar causats per sobrecàrrega, envelliment i desgast, transport i instal•lació, impacte de llamps, reparacions mal executades, vibració per pala desequilibrada, error en el disseny i producció…

Tipus de reparacions:

 • Utilització de productes no agressius i respectuosos amb el medi ambient per a la neteja de greixos, insectes, fongs…

 •  Mesura de conductivitat dels receptors del parallamps amb màquines de mesurament homologats.

 • Gel coat.

 • Erosió en “vora d’atac”.

 • Làmina de protecció en vora d’atac.

 • Esquerdes a les valves, a “vora d’atac”, leading edge i “vora de sortida” trailing edge, en puntes, tips.

 • Vora de sortida obert o trencat.

 • Puntes obertes o trencades.

 • Laminats, deslaminats.

 • Laminat sec.

 • Pintura.

 • Canvi o reparació de receptor de raigs.

 • Canvi de mòduls de “vòrtex”, cinta ziga-zaga, corrosió.

Torres

Conservació i reparació.

 • Utilització de productes no agressius i respectuosos amb el medi ambient per a la neteja d’olis i greixos, fongs, insectes, brutícia en general…

 • Tractament de la corrosió a causa de l’òxid en les virolles o juntes entre tubs.

 • Segellat de les virolles o juntes.

 • Pintura.

Nacelle

Conservació i reparació.

 • Utilització de productes no agressius i respectuosos amb el medi ambient per a la neteja d’olis i greixos, fongs, insectes, brutícia en general…

 • Segellats de juntes.

 • Aplicació de pintura antilliscant i col•locació de cintes antilliscants.

 • Reparacions de fibra.

 • Pintura.

 • Instal•lació d’adhesius publicitaris.