93 792 52 57       info@espaivertical.cat

Formació IRATA Nivell 1

HomeFormació IRATA Nivell 1

IRATA Nivell 1

Objectius del Curs

IRATA Nivell 1 Els aspirants que rebin aquest curs aprendran a desenvolupar competentment i de forma segura les tècniques bàsiques i rescats bàsics. Així mateix,. El curs també inclou els coneixements necessaris per responsabilitzar-se del seu propi equip EPI (tal i com es determina a l’esquema de formació IRATA).

formacion-irata-barcelona

 
    

TREBALL TEÒRIC

 • Introducció als treballs verticals i els treballs en alçada
 • Coneixement i ús del ICOP (codi internacional de bones pràctiques IRATA)
 • Coneixement del TACS (estructura de formació del sistema IRATA)
 • Ús, cures, manteniment i normativa dels equips utilitzats
 • Legislació nacional aplicable
 • Normes bàsiques de seguretat i prevenció a les altures
 • Examen teòric

TREBALL PRÀCTIC

 • Ús adequat i revisió de l'Equip de Protecció Individual (EPI).
 • Reconeixement d'ancoratges i nusos utilitzats en instal•lacions bàsiques.
 • Descripció i ús correcte dels diferents aparells.
 • Cura, manteniment i verificació dels equips.
 • Ascens i descens amb descendedor.
 • Ascens i descens amb ascendedor.
 • Pas de nusos.
 • Canvi de cordes.
 • Pas de desviaments.
 • Pas de fraccionaments curts.
 • Pas de proteccions en 90 graus.
 • Artificial horitzontal.
 • Progressió per estructures i torres.
 • Ús de sistemes desembragables per rescat.
 • Sistemes d'hissat i descens de càrregues.
 • Rescat d'un accidentat amb descendedor.

DURADA

La formació IRATA nivell 1, té una durada de 5 dies d’entrenament i 1 dia d’examen per una examinador independent. En total són 6 dies consecutius. La recertificació o revalidació del nivell 1 serà de 6 dies igualment.

EXAMEN

L’examen el realitza un examinador IRATA independent, inclou un qüestionari de 20 preguntes teòriques i un examen pràctic.

REQUISITS

Descarrega’t el formulari d’inscripció per als cursos

Formulari d’inscripció
 • Ser major de 18 anys.
 • Tenir una aptitud física d’acord a l’activitat.
 • No cal tenir experiència prèvia.

Descarrega’t el Fluxograma de Certificació IRATA

AL FINALITZAR EL CURS

 • Certificat físic i digital IRATA.
 • Carnet IRATA.
 • Llibre de registre o Log Book IRATA.

VALIDESA DE LA CERTIFICACIÓ

Els cursos IRATAtenen una validesa de 3 anys i es podran renovar en un centre formador IRATA arreu del món.

INCLOU: Material, equips necessaris per a la formació, enviament de certificat i taxes d’examen.

Certificat per treballar en qualsevol part del món.