93 792 52 57       info@espaivertical.cat

Formació IRATA Nivell 3

HomeFormació IRATA Nivell 3

IRATA Nivell 3

Objectius del Curs

Un tècnic de IRATA Nivell 3 haurà de demostrar un alt nivell de coneixement de la legislació i normativa dels treballs verticals, competència en tots els aspectes de treballs verticals, així com les habilitats de l’organització de tasques i la supervisió d’equips de treball. La formació IRATA Nivell 3 et capacita en les tècniques més avançades de treballs verticals, les maniobres de rescats més complexes i l’avaluació i prevenció de riscos en els treballs verticals d’acord amb les lleis i normes en vigor.

 

 

formacion-irata-barcelona

 
    

TREBALL TEÒRIC

 • Introducció als treballs verticals i els treballs en alçada.
 • Coneixement i ús del ICOP (codi internacional de bones pràctiques IRATA)
 • Coneixement del TACS (estructura de formació del sistema IRATA)
 • Ús, cures, manteniment i normativa dels equips utilitzats
 • Procediments de treball.
 • Anàlisi de riscos.
 • Legislació nacional aplicable.
 • Normes bàsiques de seguretat i prevenció a les altures.
 • Examen teòric nivell 2 i 3.

TREBALL PRÀCTIC

 • Totes les maniobres del nivell 1 i 2.
 • Rescat de pas de nusos.
 • Rescat sobre un ancoratge en curt o SHORT LINK.
 • Rescat enmig del canvi de cordes.
 • Rescat enmig d'un fraccionament o BIG LOOP.
 • Rescat d'un desviament doble.
 • Rescat en equip o TEAM RESCUE.
 • Moviment de càrregues.
 • Instal•lació de sistemes desembragables o RIG FOR RESCUE.

DURADA

La formació IRATA nivell 3, té una durada de 5 dies d’entrenament i 1 dia d’examen per una examinador independent. En total són 6 dies consecutius

La recertificació o revalidació del nivell 3 serà de 6 dies igualment.(Si tens el certificat caducat amb menys de 6 mesos podràs renovar el nivell 3).

EXAMEN

L’examen el realitza un examinador IRATA independent, inclou un qüestionari de 20 preguntes teòriques i un examen pràctic.

REQUISITS

Descarrega’t el formulari d’inscripció per als cursos

Formulari d’inscripció
  • Ser major de 18 anys.
  • Tenir una aptitud física d’acord a l’activitat.
  • Certificació IRATA nivell 2 en vigor. (Si tens el certificat caducat amb menys de 6 mesos podràs revalidar el nivell 2)
  • 1 any com a mínim d’experiència.
  • 1000 hores d’experiència treballades sobre cordes al Log Book IRATA.

Descarrega’t el Fluxograma de Certificació IRATA

AL FINALITZAR EL CURS

 • Certificat físic i digitalIRATA.
 • Carnet IRATA..

VALIDESA DE LA CERTIFICACIÓ

Els cursos IRATAtenen una validesa de 3 anys i es podran renovar en un centre formador IRATA arreu del món.

INCLOU: Material, equips necessaris per a la formació, enviament de certificat i taxes d’examen.

Certificat per treballar en qualsevol part del món.