93 792 52 57       info@espaivertical.cat

Sobre IRATA

HomeSobre IRATA

¿Què és IRATA Internacional?

IRATA (Industrial Rope Access Trade Association)va néixer al Regne Unit als anys 80 com a conseqüència de la iniciativa d’una sèrie d’empreses rellevants en el sector dels treballs verticals. L’objectiu d’IRATA és promoure i desenvolupar el sistema segur d’accés mitjançant cordes creat per aquesta associació per donar suport a les seves companyies membres i per permetre que els seus tècnics treballin de forma segura i efectiva. Totes les empreses membres IRATA han de complir amb unes qualificacions específiques per entrar, i sotmetre’s a auditories independents regularment per garantir que compleixen amb els requisits IRATA pel que fa a seguretat, formació, pràctiques laborals i garantia de qualitat.

Descarregar PDF

Els mètodes de treball IRATA han servit de model per elaborar la normativa britànica, europea i espanyola de seguretat (BS 7985: 2002, Directiva Europea 2001/145 / CE i Reial Decret 2177/04).

Els tècnics certificats per IRATA han de seguir la normativa del sistema de treball IRATA, i són avaluats per examinadors independents IRATA cada tres anys.

Els tècnics certificats per IRATA Internacional han de seguir el:

  • ICOP. (International code of practice for industrial rope access)(Codi Internacional per a la pràctica de treballs verticals). És un document que conté els millors i més segurs sistemes de treball d’accés mitjançant corda actuals, com per exemple: ancoratges, configuració de l’arnès, zones d’exclusió i molts altres temes més de gran interès per al treballador i les empreses IRATA. És important tenir aquest document a mà i poder consultar-lo en qualsevol moment que ho necessitem.
Descarregar PDF

 

  • TACS. (Trainning, assessment and certification scheme)(Programa de Formació, Avaluació i Certificació). Aquest document detalla els requisits de IRATA Internacional per a la formació, avaluació i certificació del programa IRATA i ofereix orientació per a la implementació del mateix.
Descarregar PDF
Les empreses formadores i operadores estan en l’obligació de comunicar qualsevol incident o accident que hagin tingut, per tal de poder aprendre i no tornar a cometre els mateixos errors. La comunicació a tots els usuaris es realitza a través de butlletins de seguretat “safety bulletin” que emet Irata a través de la pàgina web.
Pots consultar els últims fent clic aquí:
https://irata.org/publications
 L’acreditació i certificació IRATA Internacional representa la màxima homologació a nivell europeu i mundial en treballs verticals i en alçada.

Com impartim la formació IRATA Internacional?

Espai Vertical imparteix els diferents nivells de la Certificació IRATA, garantint l’aprenentatge amb la màxima seguretat. A través de la formació s’ensenyen diferents tècniques de Rope access, sempre de manera segura, controlada i amb la constant supervisió de l’Instructor Irata i un tècnic Irata L3 si fos necessari.

Tots els equips utilitzats en el centre de formació Irata posseeixen la marca CE-UNE, la qual cosa vol dir que compleix amb els requisits de la normativa europea.

 

Tots els nivells de la formació IRATA requereixen:

Formació de 5 dies / 40 hores impartides per un IRATA L3 instructor + 1 dia d’examen Teòric / pràctic per un assessor / examinador Irata independent.
Edat mínima de 18 anys, tenir una bona condició física, mínim i previ a començar la formació.

 

Descarrega’t el formulari d’inscripció per als cursos

Formulari d’inscripció

IRATA Nivell 1

formacion-irata-nivel-1

No és necessària experiència prèvia.

 

Nivell I

 

IRATA Nivell 2

Míním 12 mesos i 1.000 hores d’experiència regitradas al Log Book com IRATA Nivell 1.

 

Nivell II

IRATA Nivell 3

Mínim 12 mesos i 1.000 hores d’experiència regitradas al Log Book com IRATA Nivell 2. Certificat de Primers Auxilis en vigor.

Nivell III

La formació IRATA no està dissenyada només per obtenir la titulació, sinó per garantir també que els candidats adquireixen els coneixements necessaris per poder treballar en alçada, preparar-los per a qualsevol situació que pugui sorgir al llarg de la seva professió.

En finalitzar el curs i superar l’examen, Espai Vertical tramitarà als candidats el Certificat, Carnet i Log Book IRATA, número d’identificació del tècnic en Rope Access.

 

Renovació de la certificació IRATA; NIVELL 1, NIVELL 2 I NIVELL 3

Recomanem per a totes les renovacions realitzar un curs de formació de mínim 5 dies

+ 1 dia d’examen teòric / pràctic amb un assessor / examinador Irata independent.

 

Formacions de refresc

Està dirigit als tècnics IRATA que no utilitzen les tècniques de rope access regularment, en un període superior als 6 mesos.

 

 

ESQUEMA DE LA CERTIFICACIÓN IRATA ORGANIGRAMA