93 792 52 57       info@espaivertical.cat

Formació IRATA de refresc

HomeFormació IRATA de refresc

OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ

L’objectiu de la formació IRATA de refresc és poder garantir que el tècnic està en completa capacitat de realitzar les maniobres i tasques corresponents al seu nivell IRATA, si han passat més de 6 mesos inactiu a les cordes, o quan el tècnic o l’empresa desitgi que els seus treballadors realitzin una pràctica de totes les maniobres de cada nivell i d’aquesta manera assegurar que els mateixos es trobin en condicions òptimes operatives i de rescat.

TREBALL TEÒRIC

Temes específics de cada nivell segons nivell de formació dels participants en el curs.

TREBALL PRÀCTIC

Maniobres de nivell 1, nivell 2 o nivell 3 segons nivell del participant.

DURADA

La formació IRATA de refresc té una durada d’un dia per a cada un dels nivells, podent-se augmentar si es detecten deficiències o si es vol fer èmfasi en treball d’elaboració de procediments de treball, anàlisi de riscos, etc.

REQUISITS

  • Tenir una aptitud física d’acord a l’activitat.
  • Certificació IRATA en vigor.

AL FINALITZAR EL CURS

S’apuntaran les hores de refresc al Log Book IRATA.