Baranes i Passarel·les

Les baranes són sistemes seguretat en matèria de protecció contra les caigudes.

SOBRE LINIES DE VIDABLOG


Estigues atent a totes les novetats del nostre Bloc i ser el primer a veure els canvis en aquest sector.

BARANES


Y PASSAREL·LES

Les baranes són un sistema de protecció col·lectiu que delimiten les zones de perill convertint-les en zones totalment segures, la seva funció és formar una barrera de protecció contra una possible caiguda en alçada, generalment s'instal·len a cobertes, altells, passarel·les ...REQUISITS IMPRESCINDIBLES

Les Baranes i Passarel·les han de complir amb uns requisits i normes les quals són importants per als instal·ladors i els usuaris.

Previ a la instal·lació de la línia de vida es realitzarà un estudi exhaustiu del sistema més idoni.


Atura amb seguretat la caiguda accidental dels tècnics que realitzen treballs en alçada.

Realitzat per personal amb formació i acreditació com a instal·ladors. Obtenint una certificació.


Evita que els tècnics que realitzen treballs en alçada arribin a la zona amb risc de caiguda.

Tots els dispositius anti-caigudes han de complir amb l'última normativa vigent implementada.


Tots els dispositius anti-caigudes estan supeditats a inspeccions i revisions anuals.TIPUS DE BARANES I PASSAREL·LES D'ACCÉS