Línies de Vida en Cobertes

Els sistemes anticaigudes s'han de planificar mitjançant dispositius d'ancoratge.

SOBRE LINIES DE VIDABLOG


Estigues atent a totes les novetats del nostre Bloc i ser el primer a veure els canvis en aquest sector.

LINIES DE VIDA


EN COBERTES


Per cobertes, és recomanable instal·lar línies de vida amb Pals ABS, especialment dissenyats per ser instal·lats en cobertes, ja que aquests Pals són absorbidors contra una possible caiguda en alçada, proporcionant una protecció contínua i totalment segura als operaris que puguin estar realitzant un desplaçament o treball en alçada.REQUISITS IMPRESCINDIBLES

Les línies de vida en Cobertes han de complir amb uns requisits i normes les quals són importants per als instal·ladors i els usuaris.

Previ a la instal·lació de la línia de vida es realitzarà un estudi exhaustiu del sistema més idoni.


Atura amb seguretat la caiguda accidental dels tècnics que realitzen treballs en alçada.

Realitzat per personal amb formació i acreditació com a instal·ladors. Obtenint una certificació.


Evita que els tècnics que realitzen treballs en alçada arribin a la zona amb risc de caiguda.

Tots els dispositius anti-caigudes han de complir amb l'última normativa vigent implementada.


Tots els dispositius anti-caigudes estan supeditats a inspeccions i revisions anuals.TIPUS DE LÍNIES DE VIDA EN COBERTES