Política de Privacitat

1. Dades relatives al Responsable


Responsable Tractament
- Entitat: ESPAI VERTICAL I TREBALLS ESPECIALS SL
- CIF de l'entitat: B63217905
- Direcció de l'entitat: POL. IND. VALLDEGATA DRAPER 26 - (08350) ARENYS DE MAR
- Email de l'entitat: INFO@ESPAIVERTICAL.CAT
- Responsable del tractament: EDUARD GONZALEZ AMAR
- Telèfon del Responsable del tractament: 619659694
- Direcció email del Responsable del tractament : INFO@ESPAIVERTICAL.CAT

2. Finalitats


En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l'informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a ESPAI VERTICAL I TREBALLS ESPECIALS SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Arxiu/historial de treballadors i extreballadors de l'empresa.

 • Compra/venda de béns i serveis..

 • Compra/venda de material.

 • Control i supervisió de l'eficiència i qualitat de l'entitat.

 • Coordinació d'activitats empresarials.

 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades.

 • Enviament d'informació per correu electrònic sobre actuacions i serveis de l'empresa.

 • Enviaments d'informació recíproca mitjançant la plataforma whatsapp, sense que el Responsable pugui assegurar que aquesta plataforma prengui mesures de seguretat i realitzen tractaments adequats al RGPD i la LOPDGDD.

 • Formació.

 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.

 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments.

 • Manteniment de la relació laboral i contraprestació pels treballs realitzats.

 • Prestar-los un servei.

 • Publicació de dades de caràcter personal en les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació.

 • Realització d'enquestes de satisfacció.

 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d'interès inclosos en el currículum.

 • Recepció de la prestació d'un servei.

 • Registre dels cursos/formacions realitzades.

 • Servei postvenda i fidelització.

 • Tramitació d'altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral.

 • Tramitació de pressupostos.

 • Tractament de dades per a cursos i formacions.

 • Utilització de dades derivades de les activitats de l'empresa.


3. Termini de conservació de les dades


Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. Legitimació


La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

 • Consentiment inequívoc.

 • Execució d'un contracte.5. Destinataris


Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • Administració tributària.

 • Bancs i entitats financeres.

 • Bufet d'advocats.

 • Encarregats de destrucció de documentació.

 • Entitats de Consultoria/Auditoria.

 • Entitats de formació.

 • Entitats informàtiques de manteniment del software i hardware.

 • Gestoria/Assessoria.

 • Manteniment de sistemas y emmagatzematge de dades.

 • No comparteixo les dades amb tercers.

 • Seguretat Social.

 • Servei de gestió de dominis i hosting web.

 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals.


6. Drets


Té dret a obtenir confirmació sobre si a ESPAI VERTICAL I TREBALLS ESPECIALS SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.
Així mateix, té dret d'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
Adicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d'oposició al tractament de les seves dades. ESPAI VERTICAL I TREBALLS ESPECIALS SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Si voleu fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

 • Per exercir el seu dret de Acces feu clic aquí

 • Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí

 • Per exercir el seu dret de Supressió /strong> feu clic aqui

 • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí

 • Per exercir el seu dret de Oposició feu clic aquí

 • Per exercir el seu dret de Portabilitat feu clic aquíAlternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: POL. IND. Valldegata DRAPER 26 - (08350) ARENYS DE MAR adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l'informem que pot dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

7. Política de Cookies


Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaci política de cookies.