Manteniment de Turbines Eòliques

Els nostres tècnics IRATA estan especialitzats i treballen perquè els aerogeneradors estiguin en perfecte estat de conservació.

ELS NOSTRES SERVEISMANTENIMENT DE TURBINAS EÒLIQUES

ESPAI VERTICAL OFEREIX UN COMPLEMENT PER A LA GESTIÓ DELS PARCS EÒLICS


El primer pas és conèixer en quin estat real es troba l'aerogenerador, espaivent® inspecciona els aerogeneradors per poder informar tècnicament dels danys, predir i prevenir problemes futurs. Espaivent® elabora per als seus clients un informe detallat amb el reportatge fotogràfic corresponent.
És molt important mantenir les pales en bon estat ja que d'això depèn el bon funcionament de l'aerogenerador i d'aquesta manera podem evitar danys estructurals que poden provocar el trencament de les mateixes pales o fins i tot desestabilitzar el rotor o la torre.
Espai Vertical, un cop inspeccionat l'aerogenerador i detectats els danys, ofereix un pla de manteniment amb una proposta de millora per als aerogeneradors.
Els danys que ens podem trobar a les pales poden estar causats per sobrecàrrega, envelliment i desgast, transport i instal·lació, impacte de llamps, reparacions mal executades, vibració per pala desequilibrada, error en el disseny i producció ....


INSPECCIÓ DE PALES
 • Inspecció de qualitat.
 • Inspecció final de transport.
 • Inspecció abans del muntatge.
 • Inspecció final garantia.
 • Inspeccions rutinàries, periòdiques, anuals...
 • Inspecció i elaboració d'un informe detallat de les patologies detectades.
MANTENIMENT DE PALES
 • Utilització de productes no agressius i respectuosos amb el medi ambient per a la neteja de greixos.
 • Mesura de conductivitat dels receptors del parallamps amb màquines de mesurament homologats.
 • Gel coat.
 • Erosió en "vora d'atac".
 • Làmina de protecció en vora d'atac.
 • Esquerdes a les valves, a "vora d'atac" i "vora de sortida".
 • Puntes obertes i trencades.
 • Laminats, deslaminats.
 • Canvi o reparació de receptor de raigs.
 • Canvi de mòduls de "vòrtex", cinta ziga-zaga, corrosió.

TORRES
 • Utilització de productes Utilització de productes.
 • Tractament de la corrosió a causa de l'òxid en les virolles o juntes entre tubs.
 • Segellat de les virolles o juntes.
 • Neteges específiques.
 • Pintura
NACELLE
 • Utilització de productes Utilització de productes.
 • Segellat de juntes.
 • Aplicació de pintura antilliscant i col·locació de cintes antilliscants.
 • Reparacions de fibra.
 • Instal·lació d'adhesius publicitaris.