Curs de Formació de Treballs Verticals

FORMACIONS
QUÈ SÓN ELS TREBALLS VERTICALS?

Els treballs verticals (rope access en anglès, que podria traduir-se com "accés mitjançant cordes") són aquells treballs que es realitzen en alçada i generalment en llocs de difícil accés.

La filosofia dels treballs verticals és primar, per sobre de tot, la seguretat, res es deixa a l'atzar, i els treballs es duen a terme de manera segura, amb l'equipament adequat i sempre amb un sistema de doble protecció.

El sector dels treballs verticals té un exemplar rècord de seguretat, obtingut pel rigorós compliment dels estàndards i filosofia de seguretat d' IRATA Internacional.

Els treballs verticals són un mètode pràctic i segur per a accedir a realitzar treballs en llocs o situacions de difícil accés en alçada, garantint un mínim risc.
CONTINGUT DEL CURS


TEÒRIC
 • Introducció als treballs verticals.
 • Ús, cures, manteniment i normativa dels equips utilitzats.
 • Legislació nacional aplicable.
 • Normes bàsiques de seguretat i prevenció a les altures.
 • Examen teòric.
PRÀCTIC
 • Ús, adequat i revisió de l'Equip de Protecció Individual (EPI).
 • Reconeixement d'ancoratges i nusos utilitzats en instal·lacions bàsiques.
 • Descripció i ús correcte dels diferents aparells.
 • Tractament, manteniment i verificació dels equips.
 • Ascens i descens amb davallador.
 • Ascens i descens amb ascendedor.
 • Canvi de cordes.
 • Pas de proteccions en 90 graus.
 • Progressió per estructures i torres.
 • Ús de sistemes desembragables per rescat.
 • Sistemes d'hissat i descens de càrregues.
 • Rescat d'un accidentat amb davallador.
REQUISITS
 • Edat major de 18 anys.
 • Bona condició física.
 • No es requereix experiència prèvia.