93 792 52 57       info@espaivertical.cat

Formació IRATA Nivell 2

HomeFormació IRATA Nivell 2

IRATA Nivell 2

Objectius del Curs

Els aspirants que rebin la formació IRATA Nivell 2 aprendran a desenvolupar competentment i de forma segura les tècniques avançades de treballs verticals, maniobres de rescats més complexes i instal•lacions de cordes.

Està destinat per als tècnics IRATA de nivell 1 amb més d’un any d’experiència i 1000 hores treballades en cordes.

 

formacion-irata-barcelona

 
    

TREBALL TEÒRIC

 • Introducció als treballs verticals i els treballs en alçada.
 • Coneixement i ús del ICOP (codi internacional de bones pràctiques IRATA)
 • Coneixement del TACS (estructura de formació del sistema IRATA)
 • Ús, cures, manteniment i normativa dels equips utilitzats
 • Legislació nacional aplicable
 • Normes bàsiques de seguretat i prevenció a les altures
 • Examen teòric

TREBALL PRÀCTIC

 • Totes les maniobres del nivell 1.
 • Ús adequat i revisió de l'Equip de Protecció Individual (EPI).
 • Reconeixement d'ancoratges i nusos utilitzats en instal•lacions de corda complexes.
 • Elecció de la protecció de cordes més apropiada.
 • Descripció i ús correcte dels diferents aparells.
 • Cura, manteniment i verificació dels equips.
 • Rescat de l'accidentat en ascens.
 • Rescat d'un accidentat en canvi de cordes.
 • Rescat d'un accidentat en fraccionament.
 • Rescat d'un accidentat en desviament curt.
 • Rescat d'un accidentat sobre una estructura.
 • Hissat d'un accidentat amb sistema de politges i corda auxiliar.
 • Moviment de càrregues, sistema de càrregues creuades i tirolines.
 • Ús de sistemes de politges (polispasts).
 • Instal•lacions de línies de vida temporals de corda.

DURACIÓ

La formació IRATA nivell 2, té una durada de 5 dies d’entrenament i 1 dia d’examen per una examinador independent. En total són 6 dies consecutius.

La recertificació o revalidació del IRATA nivell 2 serà de 6 dies igualment.

EXAMEN

L’examen el realitza un examinador IRATA independent, inclou un qüestionari de 20 preguntes teòriques i un examen pràctic.

REQUISITS

Descarrega’t el formulari d’inscripció per als cursos

Formulari d’inscripció
 • Ser major de 18 anys.
 • Tenir una aptitud física d’acord a l’activitat.
 • Certificació IRATA nivell 1 en vigor.
 • 1 any com a mínim d’experiència.
 • 1000 hores d’experiència treballades en cordes al Log Book IRATA.

Descarrega’t el Fluxograma de Certificació IRATA

AL FINALITZAR EL CURS

 

 • Certificat físic i digital IRATA.
 • Carnet IRATA.

 

VALIDESA DE LA CERTIFICACIÓ

Els cursos IRATA tenen una validesa de 3 anys i es podran renovar en un centre formador IRATA arreu del món.

INCLOU: : Material, equips necessaris per a la formació, enviament de certificat i taxes d’examen.

Certificat per treballar en qualsevol part del món.