Formació Irata Nivell 2

Els mètodes de treball de IRATA han servit de model per elaborar la normativa britànica, europea i espanyola de seguretat.

SOBRE IRATAINSCRIPCIÓ


Descarrega't el formulari d'inscripció per a tots els cursos IRATA

IRATA NIVELL 2

Els aspirants que rebin la formació IRATA Nivell 2 aprendran a desenvolupar competentment i de forma segura les tècniques avançades de treballs verticals, maniobres de rescats més complexes i instal·lacions de cordes.
Està destinat per als tècnics IRATA de nivell 1 amb més d'un any d'experiència i 1000 hores treballades sobre cordes.


Veure teoria
 • Introducció als treballs verticals i els treballs en alçada.
 • Coneixement i ús del ICOP (codi internacional de bones pràctiques IRATA).
 • Coneixement del TACS (estructura de formació del sistema IRATA).
 • Ús cures, manteniment i normativa dels equips utilitzats.
 • Legislació nacional aplicable.
 • Normes bàsiques de seguretat i prevenció a les altures.
 • Examen teòric.
Veure pràctica
 • Totes les maniobres del nivell 1.
 • Ús adequat i revisió de l'Equip de Protecció Individual (EPI).
 • Reconeixement d'ancoratges i nusos utilitzats en instal·lacions de corda complexes.
 • Elecció de la protecció de cordes més apropiada.
 • Descripció i ús correcte dels diferents aparells.
 • Tractament manteniment i verificació dels equips.
 • Rescat l'accidentat en ascens.
 • Rescat d'un accidentat en canvi de cordes.
 • Rescat d'un accidentat en fraccionament.
 • Rescat d'un accidentat en desviament curt.
 • Rescat d'un accidentat sobre una estructura.
 • Hissat d'un accidentat amb sistema de politges i corda auxiliar.
 • Movimient de càrregues, sistema de càrregues creuades i tirolines.
 • Ús de sistemes de politges (polispasts).
 • Instal·lacions de línies de vida temporals de corda.
Duració
 • 5 dies d'entrenament.
 • 1 dia d'examen.
 • Total 6 dies de curs.
Examen
 • Examinador IRATA independient.
 • Qüestionari de 20 preguntes teòriques.
 • Examen pràctic.


SOBRE EL CURS


El curs de Formació IRATA Nivell 1, és el primer curs que imparteix IRATA sobre treballs verticals, aquest curs compleix amb els següents paràmetres.ELS CURSOS IRATA


Els cursos IRATA tenen una validesa de 3 anys i es podran renovar en un centre formador IRATA arreu del món. INCLOU: Material, equips necessaris per a la formació, enviament de certificat i taxes d'examen. Certificat per treballar en qualsevol part del món.