Formació Irata Nivell 1

La filosofia dels treballs verticals és primar, per sobre de tot, la seguretat.

SOBRE IRATAINSCRIPCIÓ


Descarrega't el formulari d'inscripció per a tots els cursos IRATA

IRATA NIVELL 1

IRATA Nivell 1 és la formació d'accés als treballs verticals. Els aspirants que rebin aquest curs aprendran a desenvolupar competentment i de forma segura les tècniques bàsiques i rescats bàsics. Així mateix, el curs inclou els coneixements necessaris per responsabilitzar-se del seu propi equip EPI (com determina l'esquema de formació IRATA).


Veure teoria
 • Introducció als treballs verticals i els treballs en alçada.
 • Coneixement i ús del ICOP (codi internacional de bones pràctiques IRATA).
 • Coneixement del TACS (estructura de formació del sistema IRATA).
 • Ús cures, manteniment i normativa dels equips utilitzats.
 • Legislació nacional aplicable.
 • Normes bàsiques de seguretat i prevenció a les altures.
 • Examen teòric.
Veure pràctica
 • Ús adequat i revisió de l'Equip de Protecció Individual (EPI).
 • Reconeixement d'ancoratges i nusos utilitzats en instal·lacions bàsiques.
 • Descripció i ús correcte dels diferents aparells.
 • Tractament manteniment i verificació dels equips.
 • Ascens i descens amb davallador.
 • Ascens i descens amb ascendedor.
 • Canvi de cordes.
 • Pas de nusos.
 • Pas de desviaments.
 • Pas de proteccions en 90 graus.
 • Artificial horitzontal.
 • Progressió per estructures i torres.
 • Ús de sistemes desembragables per rescat.
 • Sistemes d'hissat i descens de càrregues.
 • Rescat d'un accidentat amb davallador.
Duració
 • 5 dies d'entrenament.
 • 1 dia d'examen.
 • Total 6 dies de curs.
Examen
 • Examinador IRATA independient.
 • Qüestionari de 20 preguntes teòriques.
 • Examen pràctic.


SOBRE EL CURS


El curs de Formació IRATA Nivell 1, és el primer curs que imparteix IRATA sobre treballs verticals, aquest curs compleix amb els següents paràmetres.ELS CURSOS IRATA


Els cursos IRATA tenen una validesa de 3 anys i es podran renovar en un centre formador IRATA arreu del món.
INCLOU: Material, equips necessaris per a la formació, enviament de certificat i taxes d'examen.
Certificat per treballar en qualsevol part del món.