Formació Irata Nivell 3

Les empreses formadores i operadores estan en l'obligació de comunicar qualsevol incident, per tal de poder aprendre i no tornar a cometre els mateixos errors.

SOBRE IRATAINSCRIPCIÓ


Descarrega't el formulari d'inscripció per a tots els cursos IRATA

IRATA NIVELL 3

Un tècnic de IRATA Nivell 3 haurà de demostrar un alt nivell de coneixement de la legislació i normativa dels treballs verticals, competència en tots els aspectes de treballs verticals, així com les habilitats de l'organització de tasques i la supervisió d'equips de treball. La formació IRATA Nivell 3 et capacita en les tècniques més avançades de treballs verticals, les maniobres de rescats més complexes i l'avaluació i prevenció de riscos en els treballs verticals d'acord amb les lleis i normes en vigor.Veure teoria
 • Introducció als treballs verticals i els treballs en alçada.
 • Coneixement i ús del ICOP (codi internacional de bones pràctiques IRATA).
 • Coneixement del TACS (estructura de formació del sistema IRATA).
 • Anàlisis de riscos.
 • Legislació nacional aplicable.
 • Procediments de treball.
 • Ús cures, manteniment i normativa dels equips utilitzats.
 • Norms bàsiques de seguretat i prevenció a les altures.
 • Examen teórico nivel 2 y 3.
Veure Pràctica
 • Totes les maniobres del nivell 1 i 2.
 • Rescat de pas de nusos.
 • Rescat sobre un ancoratge en curt o SHORT LINK.
 • Rescat enmig del canvi de cordes.
 • Rescat enmig d'un fraccionament o BIG LOOP.
 • Rescat d'un desviament doble.
 • Rescat en equip.
 • Moviment de càrregues.
 • Instal·lació de sistemes desembragables.
Duració
 • 5 dies d'entrenament.
 • 1 dia d'examen.
 • Total 6 dies de curs.
Examen
 • Examinador IRATA independient.
 • Qüestionari de 20 preguntes teòriques.
 • Examen pràctic.


SOBRE EL CURS


El curs de Formació IRATA Nivell 3, és el curs més experimentat que imparteix IRATA sobre treballs verticals, aquest curs compleix amb els següents paràmetres.ELS CURSOS IRATA


Els cursos IRATA tenen una validesa de 3 anys i es podran renovar en un centre formador IRATA arreu del mundo. INCLUYE: Material, equips necessaris per a la formació, enviament de certificat i taxes de examen. Certificado per treballar en qualsevol part del món.